Wat

Ik maak en organiseer voor u de gehele communicatie voor uw bedrijf of organisatie f dat deel van uw bedrijfsvoering of event dat u mij vraagt.

Ik schrijf... tekst met verschillende doelen, zoals
Informeren - Motiveren - Verkopen - Verantwoording afleggen

Ik organiseer...
uw event om publiciteit te genereren - sponsoringszaken - of datgene dat uw doel anderzins ten dienste staat

Ik zeg wat bedoelt, in bijvoorbeeld...
uw Visie - social media - jaarverslag - Jaarplan - beleidsnotitie - brochure - website
projectplan - projectverantwoording
Of de tekst die u op dit moment nodig heeft.

En dat doe ik k als u nog niet precies weet wat u bedoelt! In gesprek komen wij tot analyse, inventarisatie van wensen, mogelijkheden en kwetsbaarheden.


 
 

Wie

Wat

Hoe

Waarom

Waar