Waarom? - visie

Tekst – visie: glashelder tekstgebruik
Doelen bereiken door glashelder tekstgebruik

Er worden veel teksten geschreven die vol staan met omslachtig, versluierend en verwarrend taalgebruik. De boodschap die ooit bedoeld werd maakt dan maar weinig kans om over te komen zonder vervormingen. De kans dat de lezer gaat doen wat de schrijver van de tekst heeft beoogd is nóg kleiner. Tekstvak kiest voor teksten die helder zijn. Het doel van de tekst wordt helder en krachtig geformuleerd, toegelicht en beargumenteerd. Er stáát kortom, wat er bedoeld wordt.
In onderstaande tekst wordt deze visie uitgewerkt; het is een visie op woorden, op de doelen van een tekst, op het coderen en decoderen van die doelen, en over de manier waarop we met dat alles om kunnen gaan.
Zodat u weet wat tekstvak bedoelt.

Taal is een diffuus geheel van grammatica, woorden en hun betekenis. De betekenis van woorden staat deels vast, dat wil zeggen: we zijn het er over eens wat ze betekenen. Maar niet helemaal, nooit helemaal.
Ervaringen van de lezer met een woord en het begrip dat daarbij hoort, bepalen mede de

lees verder 
 

Wie

Wat

Hoe

Waarom

Waar