vorige pagina


Uiteraard met uw feedback en terugkoppeling – mijn tekst wordt immers pas uw tekst als u zelf ook betrokken bent!

4 vormgeving
Ik schrijf een tekst met een grote zeggingskracht, maar ook dan is bewust omgaan met het visuele aspect een belangrijke factor in uw communicatie. De vormgeving van een tekst kan kracht toevoegen, of wegnemen. Ook voor dit deel van het proces kunt u tekstvak inschakelen: ik kan u het overleg met vormgevers uit handen nemen en samen met de ontwerper komen tot een heldere, krachtige uiting voor uw bedrijf.

5 evaluatie
Na aflevering van mijn tekst hoor ik graag terug of uw tekst zijn doel bereikt heeft. Of u uw doel bereikt hebt.
Want pas dan heb ík mijn doel bereikt.


 
 

Wie

Wat

Hoe

Waarom

Waar